Publicatiedatum: 27-03-2017
Zelfrijdende auto’s. Vrachtwagens die via wifi met elkaar verbonden zijn en in ‘platoons’ rijden. Verkeerslichten die communiceren met aankomend verkeer. Concrete voorbeelden van technologische ontwikkelingen die het verkeer vlotter, veiliger en duurzamer maken en die elkaar in razend tempo opvolgen. Om deze innovaties mogelijk te maken en diensten en technieken in de praktijk toe te passen, is maandag een nieuwe testomgeving gepresenteerd: ‘MobilitymoveZ.NL, Urban Mobility Testing Area’. Een initiatief gestart door de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Tilburg.
Logo Mobility Movez

De testomgeving voor MobilitymoveZ.NL bestaat uit een traject van rijks-, provinciale en lokale wegen van Helmond via Eindhoven tot Tilburg. Op termijn kan de testomgeving ook uitgebreid worden naar Breda en ’s-Hertogenbosch. MobilitymoveZ.NL stelt een gecontroleerd, beheersbaar deel openbare weg in Noord-Brabant ter beschikking aan (inter)nationale partijen om nieuwe technieken en diensten op het gebied van Smart Mobility en innovatieve mobiliteitsdiensten te kunnen ontwikkelen en testen in praktijk verkeerssituaties. Denk hierbij aan ITS-bedrijven, Smart Mobility dienstverleners, telecombedrijven, automotive partijen, leasemaatschappijen, verzekeraars en anderen. Gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant: “We zoeken als overheden naar nieuwe oplossingen die ons helpen bij het verbeteren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en veiligheid in onze steden. Om die nieuwe mobiliteitsconcepten daadwerkelijk op grote schaal te kunnen introduceren is testen in de praktijk essentieel. Daarom is er nu MobilitymoveZ.NL, Urban Mobility Testing Area. Juist het feit dat hier getest kan worden op een totaal netwerk van wegen met een verschillend karakter en een ander snelheidsregime maakt deze testomgeving uniek.”

Kennis delen en nieuwe standaarden
Doel van deze publiek-private samenwerking is de mobiliteitssector in Nederland en Europa naar een hoger niveau te tillen en de bereikbaarheid in en tussen steden en regio’s verbeteren. Naast het testen van nieuwe producten en diensten willen de initiatiefnemers van MobilitymoveZ.NL deelnemende bedrijven aan elkaar verbinden om onderlinge kruisbestuiving en kennisdeling op het gebied van Smart Mobility te bevorderen. Samenwerken aan de ontwikkeling, integratie en implementatie van nieuwe mobiliteitsconcepten gebeurt eerst op kleine schaal met verschillende private en publieke partijen. Deelnemers aan de testomgeving investeren daarmee samen en werken aan een nieuwe standaard voor technieken.

Grootschalige uitrol
Met deze testomgeving wordt het mogelijk om nieuwe technieken in de praktijk in het dagelijks verkeer te testen en te ontwikkelen tot een nieuw product of nieuwe dienst om deze vervolgens grootschalig in de markt te zetten. De testomgeving MobilitymoveZ.NL maakt onderdeel uit van SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma waarin overheden, marktpartijen en kennisinstellingen samen werken om de bereikbaarheid en economie in Zuid-Nederland te verbeteren. Dit maakt het mogelijk om een succesvol getest mobiliteitsconcept of nieuwe dienst daadwerkelijk toe te passen binnen het programma SmartwayZ.NL, maar natuurlijk ook daarbuiten.