Publicatiedatum: 25-11-2019
De titels van de drie SmartwayZ.NL papers zijn prikkelend. De discussies en verhalen van vakgenoten inspirerend. Het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) in Leuven was drukbezocht. Pierre van Veggel, Michaël van Eggeraat en Stephan Suiker presenteerden er elk een paper. De lessons learned delen ze ook graag met u.
Foto weg in woonwijk

Hét vervoercongres van de Benelux

Het CVS is een congres op het gebied van verkeers- en vervoersplanologie. Het is een ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd. Op de website stelt het CVS een paperdatabase beschikbaar. Kijk voor meer informatie op: https://www.cvs-congres.nl/.

 

Inspiratie uit de sociologie

Naast de tientallen papers en presentaties, zorgde een beroemde zin, het Thomas-theorema, voor inspiratie: “If men define situations as real, they are real in their consequences.

Dit is een fundamenteel begrip uit de sociologie dat weergeeft dat wanneer mensen situaties als werkelijk definiëren, die situaties werkelijke gevolgen hebben. De definitie van de situatie is dus van invloed op het handelen. Deze gedachte is afgeleid uit studie van de Amerikaanse socioloog William Thomas The child in America: Behavior problems and programs (1928).

 

Download: drie SmartwayZ.NL papers

Ook in 2019 leverde SmartwayZ.NL een bijdrage aan het congres. De papers stellen we graag aan u beschikbaar. Inspiratie opgedaan of vragen over een van deze onderwerpen? Neem contact op met de auteur of stuur een e-mail aan info@smartwayz.nl.


Geen boze burger

Het paper over social design bij de Probleemanalyse A2 Randweg Eindhoven gaat over het betrekken van burgers bij de probleemanalyse van een infrastructureel vraagstuk. Burgers zijn immers de ervaringsdeskundigen. De traditionele aanpak, het uitvoeren van een verkeersanalyse op basis van het Nederlands Regionaal Model (NRM), is verreikt met social design. Daardoor is er inzicht gekregen in de (latente) behoefte en knelpunten vanuit de maatschappij. Daarmee is de probleemdefinitie van de opgave scherper gedefinieerd en sluiten de uiteindelijke oplossingsrichtingen aan bij de behoefte van de reizigers.

Download het paper hier: SmartwayZ.NL: Geen “boze burger”, maar betrokken stakeholders! Social design bij de Probleemanalyse A2 Randweg Eindhoven.

Auteur Stéphan Suiker (projectleider A2 Randweg Eindhoven) en co-auteurs Tim van Veelen (AT Osborne) en Enzo Bronzwaer (Movares).

Met de vlam in de pijp… simulaties smart logisitics

SmartwayZ.nl ontwikkelt diverse simulatiemodellen. Dit paper beschrijft de manier waarop simulatiemodellen zijn ingezet om te kunnen bepalen wat de effecten zijn van verkeerskundige interventies op het gebied van smart mobility. In drie studies hebben we in beeld gebracht wat de effecten van de maatregelen (scenario’s) zijn op de doorstroming voor zowel het vrachtverkeer als de andere weggebruikers (auto’s). Ook de effecten op het brandstofverbruik en de milieubelasting zijn meegenomen. Met deze simulaties kan een goed beeld worden gegeven van de kwaliteit van de doorstroming en de effecten op leefbaarheid en veiligheid.

Download het paper hier: Met de vlam in de pijp…simulaties smart logistics

Auteurs Michaël van Egeraat (Provincie Noord-Brabant, SmartwayZ.NL) en Marcel Willekens (DTV Consultants).

 

 

 

 

MobilitymoveZ.NL: twee jaar testen in Zuid-Nederland 

MobilitymoveZ.NL is sinds 2017 dé testomgeving voor smart mobility in Zuid-Nederland. MobilitymoveZ.NL biedt de openbare stedelijke en interstedelijke wegen in Zuid-Nederland aan om op te testen. Daarbij worden marktpartijen gefaciliteerd bij het voorbereiden en uitvoeren van die testen. Het paper beschrijft de visie, ambitie en doelstellingen van het programma. Daarnaast worden de eerste ervaringen en verschillende beproevingen toegelicht. Dit varieert van de implementatie van de eerste zelfrijdende elektrische deelauto tot de verzameling van floating car data ten behoeve van assetmanagement en de optimalisering van een verkeersmanagement-diensten.

Download het paper hier: MobilitymoveZ.NL: twee jaar testen in Zuid-Nederland

 Auteurs Pierre van Veggel (SmartwayZ.NL) en Paul Bevers (Provincie Noord-Brabant, SmartwayZ.NL).