Publicatiedatum: 08-05-2019
Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Brabant en de B5-gemeenten werken al jaren samen aan regionaal verkeersmanagement.
Foto binnen bij de verkeerscentrale, man voor veel beeldschermen

De uitvoering hiervan gebeurt voor een belangrijk deel vanuit de Verkeerscentrale Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat. Om dat zo vlot mogelijk te laten verlopen, zijn ‘zakelijke afspraken’ opgesteld. Deze samenwerkingsovereenkomst werd in 2018 geëvalueerd. De resultaten uit deze toetsing kunt u nu lezen in NM Magazine!

Enkele inzichten van het ‘zakelijk’ samenwerken op een rijtje:

  • De dienstverlening vanuit de Verkeerscentrale Zuid-Nederland loopt goed. Bij problemen op het wegennet door werkzaamheden, evenementen of ongevallen, grijpt het team adequaat in conform de gestelde beleidskaders;
  • De organisatie van het regionale verkeersmanagement heeft meer vorm gekregen:
    • Vanaf 2017 zijn vier (permanente) Regionale Verkeerskundige Teams gestart, die zich onder meer bezighouden met het opstellen en verbeteren/actualiseren van regelscenario’s.
    • Het gemeentelijke verkeersmanagement is verstevigd – een voorwaarde om met het regionaal verkeersmanagement stappen te kunnen maken.
  • Het is best lastig om bestuurders duidelijk te maken wat de samenwerking oplevert. Daarom moet de dienstverlening vanuit de centrale breder worden getoetst, door bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen de uitvoering van de dienstverlening (wordt er goed en snel geacteerd en wordt voldoende inzet geleverd?), het resultaat van die inspanningen (op bijvoorbeeld de verkeersdoorstroming) en de ontwikkeling van de dienstverlening (zoals doorgevoerde verbeteringen);
  • De samenwerkingsovereenkomst is nog bij een te kleine groep bekend;
  • De effectiviteit van het regionaal verkeersmanagement vanuit de centrale kan vergroot worden als er meer ‘gestuurd’ wordt, zowel top-down als bottom-up. Zijn bepaalde afspraken niet haalbaar? Dan moet er een signaal naar het beleid uitgaan en moeten de kaders worden aangepast.

Bron: NM Magazine