Publicatiedatum: 06-06-2019
SmartwayZ.NL zet samen met de Provincies Zuid- en Noord-Holland, Brabant en Limburg, de Amsterdam Logistics Board, MRA, VRA en MRDH volop in op een versnelde digitalisering in de logistieke sector. Onder de noemer ‘Connected Transport Corridors’ werken de partijen samen met de Rijksoverheid, logistieke dienstverleners en verladers om de resultaten uit eerdere succesvolle pilots te vertalen naar praktische tools en werkwijzen op nationale schaal. De aanpak wordt in het najaar van 2019 nog verder verfijnd en zal vanaf begin 2020 uitgerold worden op drie drukke logistieke routes in Nederland: de corridors Groot-Rotterdam, Amsterdam Westkant en Zuid-Nederland.
Foto kaart Nederland over CTC-trajecten Rotterdam naar Venlo.png

Met de Connected Transport Corridors zetten SmartwayZ.NL en de andere betrokken partijen een grote stap om de bereikbaarheid van steden en de verkeersveiligheid te verbeteren en het transport efficiënter en duurzamer te maken. Het initiatief komt van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onder de aanpak vallen onder meer het rijden met adviessnelheid, prioritering bij verkeerslichten, het integreren van overheidsdata in logistieke planningssystemen, het voorspellen van de aankomsttijd en konvooi rijden.


Binnen het landelijke kader kiest iedere provincie de maatregelen die passen bij de regionale situatie. Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat: We beschikken in Nederland over een geavanceerde, hoogwaardige infrastructuur. We hebben slimme verkeerslichten en beschikken over een uitstekend telecomnetwerk, een sterke logistieke en IT-sector en enorm veel data. Als we dit alles combineren en de voordelen van gecontroleerd data delen benutten, kunnen we veel meer grip krijgen op ons logistieke verkeer en zo de efficiëntie, verkeersveiligheid en doorstroming ervan verbeteren.” 


Van regionale initiatieven naar een overkoepelend landelijk netwerk

Er zijn op dit moment zo’n 40 vervoerders al betrokken bij Connected Transport Corridors en ruim 55 andere publieke en private partijen. “Die schaalgrootte is belangrijk: we maken de omslag van lokale initiatieven naar landelijke realisatie. Hoe meer partijen meedoen, hoe groter de resultaten zijn die we boeken. Het streven is om een netwerk van corridors te vormen dat de landsgrenzen overschrijdt.” aldus Paul Swaak, programmamanager van de Connected Transport Corridors.


Zuidelijke corridor van Breda tot Venlo onder de vlag van SmartwayZ.NL

Een van de drie logistieke regionale routes die deel uitmaakt van de Connected Transport Corridors is de route tussen Breda en Venlo in het Zuiden van Nederland. Binnen het kader van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL worden vervoerders op dit veelgebruikte logistieke traject gestimuleerd om veiliger, duurzamer en meer efficiënt te rijden door gebruik te maken van data.


Uitrol voorzien begin 2020

In het najaar van 2019 worden de laatste noodzakelijke voorbereidingen getroffen, met de intentie om begin 2020 te starten met de realisatie op de eerder vermelde corridors in Groot-Rotterdam, Amsterdam Westkant en Zuid-Nederland. De aanpak kent geen einddatum: de werkwijzen en standaarden worden geïmplementeerd met de bedoeling om een blijvend effect op de (landelijke) vervoersstromen teweeg te brengen.