Publicatiedatum: 11-09-2019
Het gaat goed met de Zuid-Nederlandse economie. Goed nieuws, maar die groei heeft ook impact op de mobiliteit. De druk op ons wegennet neemt door die aantrekkende economie steeds verder toe. Daarnaast gaan we ook volop aan de weg werken de komende tijd. Om de regio bereikbaar te houden, werken we nu aan de mobiliteit van morgen. Bijvoorbeeld door slimme data met elkaar te delen. Janneke Nijsing, van SmartwayZ.NL gaf op de beurs Transport Compleet een inspirerende lezing over dit thema.
Foto vinger op beeldscherm

Juist nu, is de tijd om samen aan de slag te gaan met nieuwe, slimme toepassingen om Zuid-Nederland bereikbaar te houden. Bijvoorbeeld door het delen van slimme data door de transportsector. Want als we nu samen nietsdoen, slibt heel Zuid-Nederland straks dicht en staan we van ’s ochtends tot ’s avonds in de file. 

Connected Transport Corridors 

Het programma SmartwayZ.NL werkt aan een oplossingsrichting, onder de noemer ‘Connected Transport Corridors’. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, logistiek dienstverleners en marktpartijen werken we aan het transport van de toekomst. Het doel van deze samenwerking is om transporteurs bij elkaar te brengen en te ‘verleiden’ om slimme data met elkaar en met de overheid te gaan delen. Dit doen we in de vorm van bijvoorbeeld het bieden van praktische tools. Connected Transport Corridors is een landelijk initiatief vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De corridor Zuid-Nederland is één van de vier corridors die werkt aan een verbetering van de doorstroming van het vrachtverkeer.

Slimme logistieke toepassingen

Maar wat is er dan mogelijk door het delen van dat? Bijvoorbeeld:

  • Real time terugkoppeling over de status van de bandendruk via een slimme bandenspanningsmeter in het wegdek;
  • Informatie over de meest efficiënte route op dat moment. Wil je van A naar B, dan krijg je bijvoorbeeld informatie over een evenement dat daar op dat moment plaatsvindt. En een voorstel voor een alternatieve route, zonder tijdsverlies;
  • Informatie over slim invoegen door vrachtverkeer en prioriteit qua verkeerslichten (IVRI’s). Dat betekent dat vrachtverkeer minder vaak hoeft te remmen of op hoeft trekken, doordat we inzicht in hebben in wat er staat te gebeuren.

Wat is er voor nodig?

In de basis kunnen we vanuit de overheid lastig antwoord geven op de vraag wat er nodig is om daadwerkelijk data met elkaar te kunnen gaan delen. Het ligt er namelijk aan met welk systeem bijvoorbeeld al gewerkt wordt. En ook is het de vraag met welke toepassingen een partij mee wil doen. Dat bepaalt namelijk welke aanpassingen aan het bestaande systeem nodig zijn. Wel werken we vanuit die aanpak, dat investeren in een nieuwe boordcomputer niet nodig is. Vaak volstaat het al om het huidige systeem te upgraden. “Om hier een antwoord op te kunnen geven, zijn we vanuit SmartwayZ.NL aan de slag gegaan met het samenstellen van een ‘IT-expert team’. Deze IT-specialisten helpen logistieke partijen bij het inzichtelijk krijgen van de stappen die genomen moeten worden. Hierover volgt later in het jaar meer informatie. Bedrijven kunnen zich dan ook aanmelden.”, aldus Janneke Nijsing.  

Als transporteur bepaalt u zelf welke data gedeeld wordt. Maar: hoe meer data gedeeld wordt, hoe meer profijt. Dan gaat het bijvoorbeeld om eenvoudige data zoals locatie en snelheid, ook om complexere data zoals planningsinformatie. Al deze data samen, kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid en veiliger Zuid-Nederland.  

Rol Connected Transport Corridor Zuid Nederland

Als Connected Transport Corridor Zuid Nederland is SmartwayZ.NL de verbindende partij tussen de twee gebruikersgroepen: de wegbeheerders en de logistieke sector. Wij zijn de schakel naar de technologiepartijen die de trucks connected kunnen maken, en organiseren bijeenkomsten om kennis te delen en te onderhouden met de landelijke partners. Het IT-specialisten team is hiervan een voorbeeld.

Gestart

SmartwayZ.NL is al gestart met een relatief kleine groep betrokkenen. “Het is heel mooi om te zien dat er animo is bij een aantal partijen. We hebben nog geen massale groep, maar dat hoeft ook niet. Laten we eerst maar eens starten en met elkaar leren, zodat we hierna de grotere groep kunnen betrekken, en definitief van pilot naar doen gaan.”, sluit Janneke Nijsing haar lezing af.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over het delen van slimme data? Neem dan contact op met Janneke Nijsing via: info@smartwayz.nl.