Publicatiedatum: 19-09-2019
Overal in Nederland werken bedrijfsleven, inwoners en overheid samen aan duurzame mobiliteit en slimme mobiliteit. Bij duurzame mobiliteit is het belangrijk om de wensen van de reiziger centraal te stellen. Stephan Suiker (projectleider Randweg A2 Eindhoven), Jos Voeten (senior adviseur Duurzaamheid) en Madelaine Berlis (Afdeling Buitengewone Zaken) gaven tijdens het DuMo festival een interactieve workshop. Hier gaven zij antwoord op de vraag: Hoe bereik je de reiziger?
Logo Festival Duurzame Mobiliteit 2019

Binnen SmartwayZ.NL

Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Daar focussen we ons op binnen SmartwayZ.NL. Hierbij staan de wensen van reiziger centraal. En dat is waar social design om de hoek komt kijken. Bij de deelopgave van de Randweg A2 Eindhoven is in de planfase van het project Social Design toegepast. Er is in dat traject gezocht naar oplossingsrichtingen met maximale impact die optimaal aansluiten bij de behoefte van reizigers.

Social Design

Mobiliteitsuitdagingen zijn vaak complex en gerelateerd aan andere uitdagingen. Voor iedere mobiliteitsuitdaging is daarom een specifieke oplossing nodig. Hierbij is het belangrijk om ook de reiziger actief te betrekken. Voor het vinden van oplossingen is het  cruciaal om in kaart te te brengen wat de beweegredenen van reizigers zijn, tegen welke problemen zij aan lopen en welke ideeën zij zelf hebben over oplossingen.
“Social Design omarmt de complexiteit van het proces, het laat ons kijken naar de mobiliteitsuitdagingen met een andere bril. Het verandert innovatieve ideeën in gezamenlijke, kleine, effectieve stappen, waardoor het uiteindelijke resultaat de verandering is waar iedereen zo op hoopte.”, aldus Stephan Suiker

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over social design binnen het programma van SmartwayZ.NL. Neem dan contact op met via: info@smartwayz.nl