Publicatiedatum: 27-11-2020
Tijdens het jaarlijkse BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) hebben Rijk, provincie en gemeenten afspraken gemaakt.
Foto verkeer op de A2 in schemerdonker.jpg (1)
Het afgelopen jaar uitgevoerde BO MIRT-onderzoek naar verstedelijking en bereikbaarheid in Brainport Eindhoven maakt duidelijk dat een veilig, slim en toekomstvast mobiliteitssysteem een randvoorwaarde is voor een hoogstedelijk gebied in Eindhoven in 2040.

Vervolgstap
Rijk en regio gaan deze complexe Brainport-opgave samen verder uitwerken. Dat moet onder andere een mobiliteitsstrategie opleveren die inzet op slimme en deelmobiliteit, meer en beter regionaal ov, het uitwerken van station Eindhoven als (inter)nationaal knooppunt en een robuuste oplossing voor de A2/N2/A67/A50 en het onderliggende wegennet via het bestaand tracé. De verschillende studies en verkenningen naar de Brainport-regio worden op het volgende BO MIRT besproken om op basis daarvan vervolgstappen te zetten en financiële afwegingen te maken.

Documenten
Op de projectpagina hebben we de achtergronddocumenten geplaatst. Klik hier.