Publicatiedatum: 02-04-2020
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en gemeente Breda aan de MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda. In dit project vindt uitgebreid onderzoek plaats naar de verkeersknelpunten op dit traject en de mogelijke oplossingen. Inmiddels zijn de mogelijke oplossingen gebundeld in vijf pakketten maatregelen. Donderdag 16 april organiseert het projectteam twee digitale informatie- en participatiesessies om bewoners en weggebruikers bij te praten en hen mee te laten denken én doen.
Foto A58

Twee digitale sessies

In twee sessies worden de resultaten van de probleemanalyse gedeeld en wordt de totstandkoming van de vijf pakketten oplossingen toegelicht. Ook komt het vervolg in de komende maanden aan bod met informatie over de (in)formele participatie en inspraak. Door de maatregelen rondom het coronavirus vinden de sessies digitaal plaats.

 

De digitale sessies vinden plaats op donderdag 16 april 2020:

  • Sessie 1: van 16.00-17.30 uur
  • Sessie 2: van 19.30-21.00 uur

 

Deelnemen kan via de link op website www.a58tilburgbreda.nl. Deelnemers worden verzocht direct vanaf het begin van een sessie deel te nemen. Het programma start met een presentatie en aansluitend is er uitgebreid de tijd voor vragen en reacties. Na de sessies wordt de presentatie op www.a58tilburgbreda.nl geplaatst. Men kan hierop tot en met zondag 19 april reageren.