Publicatiedatum: 23-06-2020
Minder reizen en meer thuiswerken. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de thuiswerkers in Zuid-Nederland voortaan een of meerdere dagen per week thuis wil blijven werken. Ze beoordelen het gemiddeld met het cijfer 7.1. Maar voor werkgevers is dit niet altijd eenvoudig. Zij zien zeker toekomst en uit onderzoek blijkt dat 95% van hen vertrouwen heeft in de eigen werknemers. Maar uitdagingen zijn er ook. Veel werkgevers hebben behoefte aan hulp en ondersteuning omtrent thuiswerk- en mobiliteitsbeleid. Zuid-Nederland heeft de krachten gebundeld en biedt die steun in de rug.
Foto laptop en gsm

Slim reizen en slim werken

Ruim 3.000 werknemers deden mee aan een panelonderzoek over de effecten van het thuiswerken en 140 werkgevers werden persoonlijk geïnterviewd. De onderzoekers wilden zicht krijgen op de effecten van thuiswerken om zo werkgevers in de toekomst beter te kunnen faciliteren in het stimuleren van thuiswerken en slim en duurzaam reizen. Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de werkgevers verwacht dat ook na 1 september personeelsleden vaker thuis willen blijven werken en actief zullen vragen of dat mogelijk is. Het is voor werkgevers nog wel een kunst om naast een mobiliteitsbeleid ook een samenhangend thuiswerkbeleid te ontwikkelen waardoor slim reizen en slim werken op de lange termijn hand in hand gaan. Ze zoeken tips en advies over veilige en gezonde mobiliteitsoplossingen, zoals elektrische fietsen, speed pedelecs, het stimuleren van carpoolen, fiscale tips en het verantwoord gebruik maken van openbaar vervoer.

Gezonde en positieve thuiswerkers

Werknemers die momenteel fulltime thuiswerken scoren lager op fitheid, gemoedsrust en nachtrust dan werknemers die nog op locatie werken. Hier ligt een verband tussen het verplicht thuiswerken en de coronamaatregelen. Met name de fysieke conditie is een aandachtspunt. Veel werknemers hebben een periode aanzienlijk minder bewogen, doordat de sportscholen dicht waren en veel sporten zijn afgelast. Wel wordt er meer recreatief gewandeld en gefietst. 

Veel werkgevers besteden speciale aandacht aan het sociale aspect van werken. Met name het bedrijfsleven organiseert relatief veel virtuele borrels en pubquizzen. Het organiseren van dit type sociale digitale meetings draagt significant bij aan de positieve ervaring van medewerkers met het thuiswerken. Werknemers zijn enthousiaster over thuiswerken indien er ook online sociale activiteiten worden georganiseerd.   

 

Anders reizen

Werknemers die nog wel op locatie werken veranderden hun reisgedrag niet tot nauwelijks. Dertien procent stapte over, met name richting de auto en de e-bike ten koste van het openbaar vervoer. De helft van de respondenten beoordeelt hun reis wel positiever. Dit komt voornamelijk door de verminderde drukte op de weg en daarmee samenhangend de kortere reistijd. Circa 10% van alle respondenten verwacht het reisgedrag aan te passen in de toekomst. Vooral de (elektrische) fiets lijkt potentieel interessanter.

 

Tools en begeleiding

Verschillende mobiliteitsprogramma’s en werkgeversnetwerken starten in augustus samen een brede campagne. Ook is er dan een toolkit waarmee werkgevers hun werknemers kunnen informeren en motiveren om in de nabije toekomst zo veel mogelijk thuis te blijven werken en binnen richtlijnen te reizen. Zo zorgen we samen voor een veilig en bereikbaar Nederland! 

Download hier de Rapportage Thuiswerken SmartwayZ.NL en de Samenvatting van het onderzoek onder werkgevers. 

Het onderzoek onder werknemers is een initiatief van Brabant Mobiliteitsnetwerk, De Verkeersonderneming, SmartwayZ.NL en Zuid-Limburg Bereikbaar. Het onderzoek onder werkgevers is verricht door Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, Brabant Mobiliteitsnetwerk, Breikers, De Verkeersonderneming, Goedopweg, Twente Mobiel, Werkgeversaanpak regio Zwolle en Zuid-Limburg Bereikbaar.