Publicatiedatum: 19-01-2021
Van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 4 november 2020 was het mogelijk om een zienswijze in te dienen over het voornemen om een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project A58 Tilburg - Breda. De nota van antwoord waarin het projectteam op deze zienswijzen reageren is nu beschikbaar.
Foto A58

In het MER moet voldoende informatie op tafel komen om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. Dit vereist een scherpe afbakening van ‘reikwijdte en detailniveau': waarop moet het onderzoek zich vooral gaan richten, wat is minder belangrijk, en wat kan zelfs helemaal buiten beschouwing blijven? Het projectteam A58 Tilburg-Breda heeft hiertoe een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt waarin staat aangegeven op welke wijze het milieueffectrapport wordt opgesteld en wat de uitgangspunten zijn. Het projectteam is de afgelopen weken aan de slag gegaan met de beantwoording op de 28 ontvangen zienswijzen alsmede het advies van de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. 

De volledige nota van antwoord staat op de website www.a58tilburgbreda.nl