Publicatiedatum: 17-10-2022
In februari testte SmartwayZ.NL samen met enkele partners de verbeterde GLOSA (Green Light Optimized Speed Advisory). Op trajecten in Breda en Helmond vonden verschillende proefritten plaats. Het verbeterde systeem maakt GLOSA bruikbaar én betrouwbaar bij adaptieve intelligentie verkeersregelapplicaties. Wegbeheerders kunnen dit nu inzetten op trajecten waar ze de verkeersdoorstroming willen verbeteren en de veiligheid willen vergroten.
Afbeelding van Logo GLOSA met tekst

Vier verbeteringen

Uit de evaluatie van de proefritten, die vlak voor de zomer werd afgerond, komen vier verbeteringen voor de intelligente verkeersregelapplicatie:

  1. Rood- en groentijden op basis van een reservering. Enkele seconden voordat het verkeerslicht van kleur verandert, moet de verkeersregelapplicatie aan de naderende voertuigen heel precieze informatie geven die in die periode niet meer verandert.
  2. Een snelheidsadvies op basis van een reservering. Als de verkeersregelapplicatie geen vertrouwen heeft in de bruikbaarheid van het snelheidsadvies, levert ze deze informatie niet.
  3. De verkeersregelapplicatie geeft informatie over de wachtrij (aantal wachtende voertuigen) voor het verkeerslicht.
  4. Het advies geldt voor het hele traject tussen twee verkeerslichten. Hiervoor wordt het toepassen van grotere MAP-berichten aanbevolen. Deze berichten bevatten de lay-out van het kruispunt.

Met deze verbeteringen wordt GLOSA beter bruikbaar, óók bij adaptieve verkeerslichten. Zo leverde GLOSA in maar liefst 90% van de testvoertuigen een betrouwbaar snelheidsadvies.

We vatten de conclusies en verbeteringen samen in onderstaande animatievideo. Graag wat meer informatie over GLOSA, de verbeteringen die mogelijk zijn in intelligente verkeersregelapplicaties en dit project? Lees dan deze uitgebreide samenvatting

 

 

Klaar voor de Nederlandse wegen

Het is nu aan de wegbeheerders om te beslissen op welke trajecten de verbeterde GLOSA kan worden toegepast. Dat kan lokaal en hoeft niet in een keer overal. Er ontstaan dan zogenaamde ‘GLOSA-enabled corridors'. Dat zijn zorgvuldig door de wegbeheerder gekozen trajecten waarop GLOSA-data bruikbaar zijn voor rijtaakondersteuning en verkeersmanagement. Het zijn trajecten waar de wegbeheerder het belangrijk vindt dat het verkeer op de hoofdrichting bruikbare GLOSA-data ontvangt. De intelligente verkeersregelapplicaties moeten dan de genoemde verbeteringen omvatten.

Een goed werkende GLOSA helpt namelijk om het afremmen en optrekken te verminderen. De studie van TNO heeft aangetoond dat GLOSA de NOx-uitstoot van vrachtwagens die onnodig versnellen tot 75% reduceert en de CO2-uitstoot tot 20%. Daarnaast verhoogt GLOSA het comfort van de bestuurder, die een soort van ‘groene golf’ ervaart. De verwachting is dat dit comfort het verkeer helpt verleiden om gebruik te maken van voorkeursroutes.

 

Europese standaard

Op termijn kan de verbeterde GLOSA ook in de rest van Europa gebruikt worden. Daarvoor zaten we samen aan tafel met C-Roads, een Europees platform dat werkt aan de standaardisatie van slimme mobiliteitstechnologie. Projectleider Oene Kerstjens legt uit: “Samenwerking met C-Roads is een enorm belangrijke stap in dit proces. Als er voldoende draagvlak is om de resultaten van ons GLOSA-project op te nemen in standaardisatie-items, kan het zijn dat GLOSA in de toekomst bestuurders over heel Europa gaat bijstaan. We zijn er nog niet, maar met deze verbeteringen en mogelijke samenwerking staan we weer een heel eind verder.”

 

Dit project is een samenwerking tussen SmartwayZ.NL (MobilitymoveZ.NL), TNO, V-Tron, Be-Mobile, Monotch, Swarco, Vialis, gemeente Helmond en gemeente Breda.