Publicatiedatum: 10-11-2022
In de periode 2023-2031 zijn er talrijke weg-, water- en spoorwerkzaamheden. In Zuid-Nederland stemmen de infra- en (vaar)wegbeheerders de planning van de werkzaamheden op elkaar af. Vanaf vorig jaar kunnen ze daarbij gebruik maken van multimodale overzichtskaarten. Deze kaarten zijn in november 2022 geactualiseerd. Bij de kaarten is ook een totale overzichtskaart voor heel Zuid-Nederland opgenomen.
Foto van weg met auto's en wegwerkzaamheden

Op de kaarten staan de projecten in Zuid-Nederland die de voornaamste hinder geven. De kaarten bieden overzicht en inzicht aan de mobiliteitsprofessionals in Zuid-Nederland. Dat zijn onder andere de Brabantse Regionale Verkeerskundige Teams en GGA-regio’s (gebiedsgerichte aanpak) en de Limburgse regieteams en Regionaal Mobiliteits Overleggen (RMO’s).

 

Stikstofproblematiek en planning projecten

Bij de planningsschema’s wordt met grijs aangegeven dat van bepaalde projecten de planning nog onzeker is als gevolg van de stikstofproblematiek. Dit betreft de onzekerheid over hoe om te gaan met stikstof in de gebruiksfase. Op 2 november 2022 heeft de Raad van State bepaald dat de zogenaamde bouwvrijstelling (tijdelijke stikstofuitstoot in de bouwfase) niet meer toegepast mag worden. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van sommige vervangings-, renovatie- en onderhoudsprojecten op deze kaartbeelden. In de nu weergegeven planning is dit effect nog niet meegenomen.

Download en bekijk hier de kaart van Zuid-Nederland

Bekijk de kaarten per regio:

Kaart West-Brabant

Kaart Hart van Brabant

Kaart Noordoost-Brabant

Kaart Zuidoost-Brabant

Kaart Noord-Limburg

Kaart Midden-Limburg

Kaart Zuid-Limburg

 

Let op: Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van deze kaarten? En wilt u een toelichting? Stuur dan een e-mail aan paul.hanraets@rws.nl

 

Meer weten over het ontstaan van de kaarten?

Lees het nieuwsbericht van 6 juli 2021.