Publicatiedatum: 08-12-2022
In Brussel vond op 30 november en 1 december de jaarlijkse POLIS Conference plaats. Tijdens deze internationale conferentie presenteren elk jaar steden en regio's hun transport- en mobiliteitsinnovaties aan een groot publiek van mobiliteitsexperts en besluitvormers. SmartwayZ.NL was beide dagen aanwezig en presenteerde diverse sessies om innovaties van de regio Zuid-Nederland onder de aandacht te brengen.
Foto van Edwin Mermans als spreker op de POLIS Conference 2022

We organiseerden volledige sessies, gaven presentaties, zorgden voor gespreksleiding, onderhielden bestaande contacten en leerden er nieuwe kennen, bespraken lopende samenwerkingen, bedachten nieuwe projecten en lobbyden voor de belangen van Zuid-Nederland. We verbonden de doelstellingen van SmartwayZ.NL met de kansen in Europa. In totaal namen bijna 900 mensen deel aan het event. Vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans leverde in de plenaire afsluiting een keynote.

 

Let's get digital. Technology-based safety solutions

René Spaan en Matthieu Graindorge van gemeente Helmond vertelden over Intelligent Speed Assistance (ISA) tijdens hun presentatie ISA in Helmond: Feedback pilots, limits and opportunities for the future. Ze presenteerden enkele eerste resultaten van ISA-pilots die in Helmond zijn uitgevoerd in het kader van EU-projecten (Civitas-Reveal, EIT Urban Mobility Celeste en ISA-FIT) en regionale programma's zoals SmartwayZ.NL. Daarbij gingen ze in op:

 • de ISA-technologie;
 • de doelstellingen voor de inzet van de technologie voor Helmond;
 • de gevolgen van de invoering van met ISA uitgeruste auto's voor het verkeer;
 • de acceptatie van de nieuwe apparaten door bestuurders.

 

Tools and strategies for modern traffic management

Yvonne van Velthoven-Aarts van gemeente Eindhoven nam de deelnemers mee in de wereld van verkeersmanagement tijdens haar presentatie Make way for emergency services, pedestrians, bikes, public transport and trucks! - The value of multimodal network policy information. Ze besprak hoe een mobiliteitsbeleid met aandacht voor verschillende vervoersmodaliteiten vertaald kan worden naar een multimodaal netwerk in de praktijk. Dat deed ze onder andere aan de hand van het mobiliteitsbeleid in Eindhoven en andere praktijkvoorbeelden uit Zuid-Nederland, zoals:

 • het gebruik van navigatiesystemen om automobilisten om schoolzones heen te leiden;
 • aangepaste routeadviezen om sluipverkeer tijdens files op de snelweg te voorkomen;
 • intelligente verkeerslichten;
 • monitoring en analyse van verkeerslichtendata.

 

Being smart for real

Voor het vijfde jaar op rij organiseerde de provincie Noord-Brabant vanuit SmartwayZ.NL de sessie over fast-tracking en mainstreaming van nieuwe mobiliteitsdiensten in een smart city context. Edwin Mermans en Nina Nesterova (BUas/NMS) gaven dit onderdeel van ruim twee uur samen vorm, omdat zij het Europese New Mobility Services (NMS) partnership coördineren. In deze sessie stond de opschaling van nieuwe mobiliteitsdiensten centraal.

In de sessie passeerden een tiental sprekers de revue die allemaal vanuit een andere context ervaringen deelden. Ze gingen in gesprek over hoe we impact kunnen creëren in steden en voor inwoners door het mainstreamen en opschalen van slimme en duurzame mobiliteitsdiensten gedragen door CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility), C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) en MaaS (Mobility as a Service):

 • Namens Mobility Lab deelde Lotte Senior het verhaal van het boosten van innovatieve start-ups om de mobiliteitstransitie te versnellen.
 • Astrid Zwegers van de gemeente Eindhoven vertelde over de ervaringen met mobiliteitshubs, nieuwe mobiliteitsdiensten en de samenwerking met ASML.
 • In de presentatie van Bas Kramer van Brainport Bereikbaar kwam het belang van de triple helix-samenwerking naar voren.
 • Nina Nesterova gaf een uiteenzetting over digital twinning in het betrekken van burgers.
 • Edwin Mermans, Nina Nesterova en Fred Dotter gingen in op de kansen voor Europese steden, nu het New Mobility Services partnership deel uitmaakt van CIVITAS. De toegevoegde waarde van NMS in het CIVITAS-landschap is het bieden van community en ontmoeting voor steden, industrie, start-ups, mkb, consultants en universiteiten die werken aan het opschalen en mainstreamen van nieuwe mobiliteitsdiensten in een stedelijke context. De mantra’s daarbij zijn van pilot naar praktijk, learning by doing en user centric design.
 • Theo Thuis (EPA) zette uiteen hoe Smart Parking Solutions van cruciaal belang zijn om mobiliteit in steden duurzamer te maken in combinatie met nieuwe mobiliteitsdiensten.

 

Volgende editie bekend: 29 en 30 november 2023

Wil je een volgende keer ook deel uitmaken van deze Europese conferentie over de transitie naar slimme, duurzame en veilige mobiliteit? Noteer dan 29 en 30 november voor de volgende POLIS Conference in het Belgische Leuven. Wil je meer weten over onze Zuid-Nederlandse deelname in 2022 en 2023? Mail dan naar Edwin Mermans: emermans@brabant.nl.