Publicatiedatum: 22-03-2022
Dankzij de inzet van serviceproviders en social media, bereikte de gemeente ’s-Hertogenbosch ruim 750.000 mensen tijdens de werkzaamheden aan de rotonde Postweg. Serviceproviders zijn bedrijven als Google, TomTom, Flitsmeister en Waze die navigatiediensten aanbieden. Zowel de afgesloten als beschikbare routes werden in deze navigatiesystemen nauwkeurig aangegeven. Daarnaast voerde de gemeente een gerichte campagne via Facebook, Instagram en Nextdoor. Door precies die mensen te selecteren die in de buurt wonen, werken en reizen, werden zij ruim op tijd geïnformeerd om een plan B te bedenken, bijvoorbeeld om met de fiets te gaan. Hierdoor ontstond er nauwelijks verkeershinder tijdens de wegafsluiting.
Apps Serviceproviders En Social Media Op Mobiel

De rotonde Postweg is een belangrijk knooppunt tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. Deze werd eind 2021 opnieuw ingericht en zeven weken volledig afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. Fietsers konden gebruik (blijven) maken van de nieuwe fietsbrug. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, informeerde de gemeente 's-Hertogenbosch weggebruikers zo goed mogelijk over de afsluiting. Dat deden ze met de vertrouwde gele omleidingsborden, via de lokale media en met de inzet van het regelscenario vanuit de verkeerscentrale. Nieuw dit keer was de inzet van serviceproviders en social media. Serviceproviders zijn navigatiediensten zoals Google Maps, TomTom, Flitsmeister en Waze. Team Verkeersmanagement van SmartwayZ.NL en Traffic Service Nederland ondersteunden de gemeente hierin.

Win-win situatie

"Bij wegwerkzaamheden is het noodzakelijk om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken en weggebruikers goed te informeren. Door de inzet van serviceproviders en social media, kunnen we weggebruikers gemakkelijk en persoonlijk van actuele informatie voorzien. Steeds meer mensen gebruiken een navigatiesysteem. De afsluiting en omleidingsroutes lieten we daarom in de meest gebruikte navigatiesystemen opnemen. Zo werden ze ruim vóór de afzetting netjes omgeleid. Dat betekent minder hinder bij het knooppunt", aldus Yvonne van Velthoven-Aarts, teammanager Verkeersmanagement bij SmartwayZ.NL.

Joost Verdiesen, verkeersplanoloog bij gemeente 's-Hertogenbosch vult aan: "Social media is voor veel mensen een belangrijke bron aan informatie. Op basis van gebiedsafbakening bereikten we de mensen die wonen, werken en/of reizen rondom de werkzaamheden. Daarnaast stimuleerden we weggebruikers om met de fiets te reizen. We zien dat we meer mensen hebben bereikt en dat mensen – ook na de wegwerkzaamheden – de fiets blijven gebruiken, een win-win situatie dus!"

 

Groot bereik en positieve feedback

Na de afronding van de werkzaamheden aan de rotonde Postweg heeft de gemeente betrokkenen een korte vragenlijst voorgelegd, om inzicht te krijgen in de hinderbeleving en het reisgemak tijdens de afsluiting en welke invloed de serviceproviders daarop hebben gehad. En om te achterhalen welke verandering in reisgedrag er tijdens en na de werkzaamheden plaatsvond.

Resultaten inzet social media en serviceproviders

• 73% Van de respondenten ontvangt graag updates over wegafsluitingen via social media;
• De berichten op social media werden meer dan 1,5 miljoen keer weergegeven voor en tijdens de werkzaamheden;
• Per fase werden gemiddeld 274.000 unieke personen uit de doelgroepen bereikt. In totaal waren dit ruim 750.000 mensen die wonen, werken en reizen in de buurt van rotonde Postweg; 
• Meer dan 90% van de respondenten beoordeelt de berichten als goed tot zeer goed. Zij vinden de berichten duidelijk, relevant, op het juiste moment gepost en betrouwbaar;
• Voor 81% van de respondenten is de gele bebording nog steeds het belangrijkste communicatiemiddel bij wegafsluitingen.

Resultaten gedragsverandering

• 74% van de respondenten paste zijn of haar reisgedrag tijdens de werkzaamheden aan door een andere route te nemen, op andere tijdstippen te reizen of een ander vervoermiddel te kiezen;
• Tijdens de werkzaamheden steeg het aantal reizigers dat het vaakst de fiets gebruikt met 33%;
• Bijna de helft van de respondenten (47%) geeft aan de intentie te hebben om na afronding van de werkzaamheden vaker de fiets te pakken. 67% Daarvan doet dit vanwege de verbeterde situatie rondom de rotonde Postweg.

Meer informatie

Meer weten over de inzet van serviceproviders en social media tijdens wegwerkzaamheden? Neem dan contact op met team Verkeersmanagement via info@smartwayz.nl.