Publicatiedatum: 23-05-2022
Na twee jaar kan het Brabantse netwerk elkaar eindelijk weer live ontmoeten. Daarom organiseert Provincie Noord-Brabant op 15 en 16 juni een gevarieerd en laagdrempelig netwerkprogramma in het Provinciehuis, rondom de maatschappelijke opgaven van de regio. SmartwayZ.NL is hierbij uiteraard ook aanwezig. We hebben we een aantal interessante voorbeelden van slimme mobiliteitsoplossingen (smart mobility) voor je klaarstaan. Want smart mobility is geen toekomstmuziek, maar behoort nu al tot de dagelijkse realiteit op de weg. Kom je ook langs?
Afbeelding van gekleurde vlakken met logo Brabant Ontmoet

Smart mobility in de praktijk: ervaar het zelf! 

Tijdens Brabant Ontmoet kun jij zelf smart mobility in de praktijk ervaren! We hebben twee interessante demo’s voor jou klaar staan van startup XYZ Dynamics en V-tron. 

Uitstootvrij rijden in de stad met hybride voertuigen van XYZ Dynamics 

Tijdens een demo laat startup XYZ Dynamics zien hoe zij vrachtvervoer uitstootvrij wil maken door huidige voertuigen van een schone aandrijflijn te voorzien. Zo kunnen vrachtwagens overschakelen op elektrisch rijden zodra zij een stedelijk gebied binnenrijden. Bekijk met je eigen ogen hoe zit werkt het voorplein van het provinciehuis. 

Rijd mee in de ISA-auto van V-tron 

Het bedrijf V-tron toont de nieuwe technologie ‘Intelligente Snelheid Assistent (ISA)’. Dit systeem grijpt automatisch in wanneer je de maximumsnelheid overschrijdt. Zo wordt het verkeer steeds een stukje veiliger. Deze technologie wordt inmiddels al in nieuwe wagens ingebouwd. Kom naar het voorplein van het provinciehuis en maak zelf een rit in de ISA-auto. Ervaar zelf hoe de auto zijn snelheid automatisch aanpast aan de regels op de weg. 

 

 

Haak aan bij onze SMART Talks  

Tijdens onze SMART Talks word je binnen 10 minuten bijgepraat over nieuwste innovatieve ontwikkelingen in verkeersmanagement. Er staan verschillende onderwerpen op het programma: 

 

Minder hinder tijdens werkzaamheden door inzet service providers 

Dankzij de inzet van serviceproviders zoals Google, TomTom, Flitsmeister en Waze en social media kan hinder tijdens werkzaamheden en wegafsluitingen worden verminderd. In de gemeente ’s-Hertogenbosch werden ruim 750.000 geïnformeerd mensen tijdens de werkzaamheden aan de rotonde Postweg. Door precies die mensen te selecteren die in de buurt wonen, werken en reizen, werden zij ruim op tijd geïnformeerd om een plan B te bedenken, bijvoorbeeld om met de fiets te gaan. Hierdoor ontstond er nauwelijks verkeershinder tijdens de wegafsluiting. 

 

 

Slimmere zelfrijdende shuttles door de inzet van Artificial Intelligence  

Het Nederlandse project FABULOS AI helpt shuttles om slimmer te worden met behulp van kunstmatige intelligentie. Wereldwijd worden veel testen gedaan met zelfrijdende, elektrische shuttlebussen. Ook in Helmond is als onderdeel van het EU-programma FABULOS een pilot uitgevoerd. Sensoren helpen shuttles om - met wat menselijke begeleiding- zelf veilig door het verkeer te rijden. Ervaring leert dat shuttles vaak bij élk obstakel stoppen, dus ook in ongevaarlijke situaties. Ze kunnen onvoldoende inschatten wat voor obstakel het is en dus hoe groot het gevaar is. In het Nederlandse vervolgproject FABULOS AI is een algoritme ontwikkeld en is de shuttle gevoed met informatie waardoor de shuttle dit wél kan inschatten. 

Slim Sturen 

Het is al jaren een bron van ergernis: navigatiesystemen die het verkeer over binnendoorwegen en dijkjes sturen waar de wegbeheerder en omwonenden het niet hebben wil. Daarom doen wij aan Slim Sturen in Zuid-Nederland! Wegbeheerders delen hun informatie actief met serviceproviders van navigatieapps. Zo weten serviceproviders straks waar verkeer wel of niet gewenst is en welke keuzes de wegbeheerder gedurende de dag maakt. En daar kunnen ze hun routes dan op aanpassen. Het doel: veiliger verkeer en een betere doorstroming. 

 

Efficiënt, duurzaam en veilig verkeer dankzij slimme logistiek in de regio 

Slimme logistieke (data)toepassingen zorgen ervoor dat vervoerders efficiënt, duurzaam én veilig kunnen rijden. Zowel op de verbindingsroutes als in de stad. Dat is niet alleen interessant voor logistieke ondernemers, maar net zo belangrijk voor overheden. Slim plannen, besturen en uitvoeren is hierbij de rode draad. Logistieke en mobiliteitsdata spelen hierbij de hoofdrol. Daarom is het belangrijk dat partners die met elkaar delen. Smart Logistics helpt regio's om hiermee aan de slag te gaan of om de volgende stap te zetten. 
 
 

Een duurzamer Zuid-Nederland door veranderd reisgedrag


Team Gedrag werkt aan een duurzaam, bereikbaar, leefbaar en veilig Zuid-Nederland door te sturen op reisgedrag. De reiziger van nu heeft namelijk iets te kiezen om van A naar B te komen. Of thuis te blijven (werken). Toch is veel reisgedrag nog steeds gewoontegedrag. Veel mensen maken voor hun reis geen bewuste afweging of en hoe zij hun reis moeten maken. Terwijl niet reizen of een ander vervoermiddel (ov, fiets) misschien veel beter bij hun situatie past. Daarom proberen we steeds vaker om – met wetenschappelijk bewezen technieken – het mobiliteitsgedrag van reizigers te beïnvloeden.  

 

 

Meer weten over Brabant Ontmoet? Neem eens een kijkje op de website. U kunt zich aanmelden via het digitaal aanmeldformulier