Publicatiedatum: 13-09-2022
Data levert een schat aan informatie op die overheden kunnen gebruiken voor mobiliteitsbeleid en verkeersanalyses. Bijvoorbeeld om een onderhoudsplan voor wegen en fietspaden te maken, onderzoek te doen naar de herkomst van bezoekers, het beheersen van drukte bij evenementen en nog veel meer. Deze sensoren leveren informatie over verkeersstromen en andere factoren die van invloed zijn op het verkeer zoals temperatuur en neerslag. Dit zijn uiterst waardevolle gegevens voor verschillende afdelingen binnen de gemeente 's-Hertogenbosch.
Foto van verkeer in de binnenstad van Den Bosch

Pilotonderzoek wegdeksensoren

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft sinds 2020 op verschillende plekken sensoren in het wegdek. De gemeente wil weten hoe data uit deze sensoren ingezet kan worden voor verbetering van de doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Hiervoor werden een jaar lang de slimme wegdeksensoren van Mobility Sensing getest.

 

Accuraat en efficiënt


Gedurende de pilot leverden de wegdeksensoren elk moment van de dag (real time) data over verkeersstromen, wegdekcondities en -temperaturen in de stad. De metingen van deze sensoren bleken accuraat als die van duurdere meetsystemen zoals detectielussen in de weg. Daarnaast kunnen de sensoren sinds kort ook de gemiddelde snelheid op een weg te bepalen.

 

Verdubbeling

Sinds de start van de pilot is het aantal wegdeksensoren in ’s-Hertogenbosch verdubbeld. Het totale sensornetwerk komt hiermee op 50 stuks. Via een online dashboard krijgen verkeerskundigen van de stad vrijwel direct actuele data over het aantal passerende voertuigen. De sensors werken draadloos en zijn niet afhankelijk van de aanwezigheid van een stroom- of datakabel. Hierdoor zijn de installatie- en onderhoudskosten voor de stad minimaal.

Flexibel en betaalbaar

Joost Verdiesen, verkeersplanoloog bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, is blij met de pilotresultaten. “De sensoren zorgen ervoor dat we op een flexibele en betaalbare manier nog meer kunnen meten en te weten komen over hoe het verkeer zich ontwikkelt en wat de conditie van het wegdek is. Zo gebruiken we de data onder andere voor verkeersanalyses, beleidsontwikkeling, en het monitoren en bestrijden van gladheid en hittestress. Samen met leveranciers van slimme verkeerstechnologie en kennisinstellingen zetten we deze data-ontwikkeling graag voort.”Mobiliteitsprogramma RNOB


De Bossche pilot met wegdeksensoren werd mede mogelijk gemaakt door SmartwayZ.NL en maakt onderdeel uit van het deelprogramma Slimme en efficiënte mobiliteit van RNOB (Regio Noordoost-Brabant). Vanuit dit programma werken RNOB en SmartwayZ.NL samen aan toekomstgerichte mobiliteit. Regio en gemeenten stellen hiervoor een werkpakket op met een financiële dubbelaar van SmartwayZ.NL. Voorbeelden uit dit werkpakket zijn de werkgeversaanpak en de inzet van serviceproviders bij de Postweg.


Meer weten over de wegdeksensoren? Ga naar www.mobilitysensing.com