Publicatiedatum: 21-09-2022
Op woensdagavond 21 september kwamen vertegenwoordigers van logistiek dienstverleners, IT-leveranciers en overheden samen in Breda. Om met elkaar in gesprek te gaan over een gemeenschappelijke actieagenda voor slimme en duurzame logistiek en verstedelijking.
Foto van mensen zittend aan tafels tijdens het stadsdiner

Na stadsdiners in onder meer Groningen en Apeldoorn vonden het ministerie van I&W, SmartwayZ.NL, de grote Noord-Brabantse gemeenten (B4), Topsector Logistiek en Connekt het tijd voor een Brabants Stadsdiner. Gemeente Breda wierp zich al snel op als host, en op 21 september verzamelden wethouders, logistiek dienstverleners, IT-leveranciers en vertegenwoordigers van ministerie, provincie, gemeenten, SmartwayZ.NL en brancheorganisaties zich in de Bredase binnenstad. Doel van het stadsdiner: middels gesprekken komen tot een gemeenschappelijke actieagenda voor veilige, slimme en duurzame stadslogistiek. Zodat de stad een fijn plek blijft om te wonen, werken en recreëren.

 

Elkaar leren kennen en begrijpen

Na een warm welkom door wethouder Carla Kranenborg, wethouder Economie en Bereikbaarheid van gemeente Breda, volgden inhoudelijke bijdragen van lector Smart Cities en Logistics Hans Quak (BUas) en Fred Westdijk (CEO Jan de Rijk Logistics). Gevoed met de gezichtspunten vanuit bestuur, wetenschap en markt gingen de aanwezigen aan tafel. Er ontstonden constructieve gesprekken over onder meer de toegevoegde waarde van hubs, delen van data, route-optimalisatie en de inrichting van de stad in relatie tot de Brabantse verstedelijkingsopgave.  

 

Knelpunten en oplossingsrichtingen

Belangrijke oproep vanuit de sector was om vooral nu door te pakken. Om heldere kaders te bieden voor zero emissie stadslogistiek en de juiste incentives te bieden. Gemeenten op hun beurt hebben behoefte aan inzicht in het vracht- en bestelverkeer in hun stad. De uitkomsten worden binnenkort gedeeld met de aanwezigen. Op basis hiervan stellen het ministerie van I&W, gemeenten en SmartwayZ.NL vast aan welke thema’s een concrete vervolgactie wordt verbonden.  

 

Heb jij een goed idee om de aan- of afvoer van goederen in de binnenstad te verslimmen en verduurzamen dat we zeker mee moeten nemen? SmartwayZ.NL biedt je de kans om hier samen mee aan de slag te gaan. Vul het idee in op het aanmeldformulier.