Publicatiedatum: 02-11-2023
Team Smart Logistics heeft de afgelopen 6 jaar gewerkt aan het integreren en opschalen van slimme logistieke toepassingen in Zuid-Nederland. We hebben hierin mooie resultaten bereikt en interessante inzichten opgedaan. Veel partijen binnen de logistieke sector plukken hier nu al de vruchten van.

Tijdens ICT&Logistiek 8 & 9 november as. in de Jaarbeurs delen we al deze resultaten, opbrengsten en ‘lessons learned’ in 4 kennissessies. Zie hieronder het programma. Daarnaast vind je ons in de Dalti-stand (04.B116) en organiseren we op beide dagen een netwerkborrel.

Woensdag 8 november

14.30 tot 15.30 uur
Minder vrachtverkeer: utopie of realistisch?

De gemiddelde beladingsgraad van vrachtwagens ligt al decennia onder de 50%. Te vaak blijkt logistiek primair in de uitvoeringsmodus te zitten. Door bewuster met moment en wijze van vervoeren om te gaan kan lading van de weg gehaald worden door bundeling en verplaatsing naar binnenvaart of spoor. In het eerste deel van deze sessie zien we hoe door het combineren van data uit de gehele keten inzicht ontstaat in oorzaken en oplossingen in Zuid-Nederland.

Hans Moonen, projectleider Smart Logistics - SmartwayZ.NL & Peter Pardoel, Supply Chain Valley

Scherm­Afbeelding 2023 11 02 Om 13.39.52

15.30 tot 16.00 uur
Minder vrachtverkeer in steden door slimme stadslogistiek

Het aantal logistieke bewegingen in en rond steden heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Om steden veilig, leefbaar en bereikbaar te houden is het nodig om logistieke stromen slimmer in te richten. Dit doen we door slimme logistieke concepten te delen en deze tegelijkertijd met gemeenten en bedrijfsleven te implementeren. In het tweede deel van de sessie gaan we in op de aanpak en de resultaten in Zuid-Nederland.

Ragnar Klabbers, projectleider Smart Logistics – SmartwayZ.NL

Scherm­Afbeelding 2023 11 02 Om 13.40.11

Donderdag 9 november

13.45 tot 14.30 uur
Wel spanning, geen stress: incidentpreventie vrachtwagens

De juiste bandenspanning voorkomt incidenten, maar draagt ook bij aan minder slijtage, een gunstiger verbruik en daardoor kostenbesparing en duurzaamheid. Reden waarom Smart Logistics in Zuid-Nederland de afgelopen jaren heeft ingezet op de slimme bandenspanningsmeter. Hiermee krijgen chauffeurs in de cabine actuele informatie over de bandenspanning, nadat over speciale sensoren in het wegdek is gereden. Daarnaast heeft Smart Logistics nog veel meer gedaan op het gebied van veiligheid: denk aan in-truck meldingen van een snelheidsverlaging, rijstrookafkruising of stilstaand voertuig, zodat chauffeurs hier tijdig op kunnen anticiperen. Real time data maakt dit mogelijk. En data biedt tevens inzicht in de meest onveilige locaties op het wegennet. In deze sessie hoor je hier alles over.

Suzanne van Lieshout, projectleider Smart Logistics – SmartwayZ.NL

Scherm­Afbeelding 2023 11 02 Om 13.40.32

14.30 tot 15.15 uur
Connected Transport: het nieuwe vervoeren

Bij Connected Transport gaat het om slimme mobiliteitstoepassingen door gebruik van real-time data: gegevens die op dat moment relevant zijn voor de planning en ritten. Het bespaart brandstof, vermindert CO2-uitstoot en verbetert de veiligheid en bereikbaarheid. Randvoorwaarde is dat trucks gekoppeld zijn, “Connected”, zodat direct gebruik kan worden gemaakt van die data. Inmiddels zijn verschillende FMS leveranciers “Connected”. En bedienen een grote markt van transporteurs en duizenden truck die hier gebruik van kunnen maken.

In Zuid-Nederland is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het aanjagen en tot stand brengen van die koppeling en het gebruik binnen het wegtransport. We nemen je in deze sessie mee in de geboekte resultaten en de lessons learned.

Janneke Nijsing, Projectleider Smart Logistics – SmartwayZ.NL

Scherm­Afbeelding 2023 11 02 Om 13.40.48