Iedere werkdag staan er files op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Niet alleen weggebruikers ondervinden hier hinder van. De leefbaarheid en verkeersveiligheid in de omliggende gemeenten verslechtert door het sluipverkeer. Hiervoor zijn inmiddels een aantal maatregelen uitgevoerd.

Oplossingen

De verkeersdrukte op de A2 tussen Eindhoven en Weert neemt toe. In 2019 onderzochten we mogelijke oplossingen, zoals openbaar vervoer, fietsfaciliteiten en de andere wegen rond de snelweg. Op 11 maart 2020 ontving de programmaraad van SmartwayZ.NL het eindrapport 'A2 Weert-Eindhoven, Anders reizen'. De belangrijkste resultaten hebben we in zes punten samengevat:

Maatregelen pakket B: fiets en OV
  • Investeren in fietsmaatregelen biedt kansen voor forensen in de regio.
  • Collectief vervoer 2.0, ja doen, maar vraagt om meer dan een bus.
  • Met de juiste ingrepen kan de trein nog succesvoller worden.
  • Een effectieve werkgeversbenadering verdubbelt het effect.
Maatregelen pakket C: Slimme wegen en onderliggend wegennet
  • Slimme aanpassingen wegennet.
Algemeen
  • Wat snel kan, moeten we snel oppakken.

Wilt u het volledige eindrapport per mail ontvangen? Mail dan naar info@smartwayz.nl

 

Sluipverkeermaatregelen en fietsmaatregelen

Als onderdelen van Maatregelpakket A zijn maatregelen tegen sluipverkeer in gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende in gebruik genomen. Maatregelen om de fietsveiligheid rondom de A2 te verbeteren zijn inmiddels uitgevoerd, maar om het gebruik van de fiets te promoten moet het fietsnetwerk tussen Weert en Eindhoven naar een hoger nivo gebracht worden. Onderzoek vindt plaats naar het tracé voor een doorfietsroute tussen Weert en Eindhoven. Meer over deze maatregelen kunt u lezen op de website van de gemeente Cranendonck.

 

Gedragsverandering

Toen veel mensen thuiswerkten vanwege de coronapandemie, stonden er in de ochtendspits geen files meer tussen Weert en Eindhoven. Inmiddels staan er weer regelmatig files, terwijl we met 10% minder verkeer de file al oplossen. Daarom zet SmartwayZ.NL met gedragscampagnes in op ander reisgedrag als onderdeel van de file-aanpak.

Kaart A2 Weert - Eindhoven

Heeft u vragen?

Rina Engelen-Eijgelshoven

Rina Engelen-Eijgelshoven

Functie
Projectleider
E-mail

Tijdlijn

November 2016

Gereedkomen onderzoeken probleemanalysefase

December 2016

Besluitvorming over het vervolg door de programmaraad SmartwayZ.NL

Begin 2017

Start oplossingenfase

Juni 2017

Besluit tot No-Regretpakket door programmaraad

Maart 2020

Besluit maatregelenpakketten Openbaar Vervoer, Fiets en Onderliggend wegennet door programmaraad

Maart 2020

Besluit maatregelenpakketten Openbaar Vervoer, Fiets en Onderliggend wegennet door programmaraad

Maart 2020

Besluit maatregelenpakketten Openbaar Vervoer, Fiets en Onderliggend wegennet door programmaraad

Oktober 2021

Sluipverkeermaatregelen en Fietsmaatregelen in Gemeente Cranendonk

2023

besluit van de programmaraad voor eerste tranche aanpassingen vluchtstrook voor bus op de Vluchtstrook

2023

onderzoek doorfietsroute, rapport Sweco

Documenten

Eindpresentatie Weert Eindhoven Sweco Grootte: 4535568 | Type: PDF