Samen voor een duurzaam bereikbaar Zuidoost-Brabant. Dat is de kern van het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant. We zetten in op slimme mobiliteit en co-modaliteit (het gebruik van verschillende vervoersmiddelen).

De focus van de aanpak in Zuidoost-Brabant ligt op het gebruik van verschillende vervoersmiddelen. Naast elkaar én in combinatie met elkaar. Een belangrijke basis voor deze aanpak zijn de voorzieningen die we realiseren voor fiets en openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van deelfietsen op een treinstation. Om het lokale wegennet te ontlasten, verleiden we automobilisten om gebruik te maken van het hoofdwegennet (A2, A67 en N279). Waar dat niet mogelijk is, wordt autoverkeer gebundeld op daarvoor bestemde wegen met een goede balans tussen de kwaliteit van de omgeving en de doorstroming.

Nieuwe en bewezen methoden

We zetten nieuwe en bewezen methoden in op het gebied van ‘slimme’ technieken in mobiliteit en ‘slim’ organiseren van mobiliteit. De regio wil het centrum zijn van dé Europese regio voor het ontwikkelen, testen, implementeren en opschalen van nieuwe mobiliteitsconcepten en -diensten.

 

Kaart gebied Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant

Heeft u vragen?

Asta van Droffelaar

Asta van Droffelaar

Functie
Projectleider
E-mail

Mathijs Kuijken

Mathijs Kuijken

Functie
Voorzitter PoHO Mobiliteit en Innovatie - Metropoolregio Eindhoven

Tijdlijn

Juni 2016

Ondertekening Bereikbaarheidsakkoord

13 december 2017

Governance en Financieringsstrategie intentieovereenkomst

19 februari 2018

Portefeulliehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie van de Metropoolregio Eindhoven ingestemd met voorstel Brainport Smart Mobility (voorheen Landingsplaats)

Eind 2018

Samenwerkingsovereenkomst